Podiel regálu

Podiel na polici

Podiel na polici je dôležitým aspektom pre každého výrobcu, ktorý sa snaží zvýšiť svoju viditeľnosť a predajnosť v maloobchodných predajniach. Tento ukazovateľ vyjadruje percentuálny podiel, ktorý daný výrobok zaujíma na polici v porovnaní s ostatnými konkurenčnými výrobkami.

Pre zvýšenie podielu na polici je dôležité mať atraktívne balenie, výraznú značku a efektívne marketingové stratégie. Okrem toho je dôležité udržiavať dobré vzťahy s maloobchodnými predajcami a zabezpečiť, aby boli výrobky správne umiestnené a dostatočne viditeľné.

Príkladom úspešného zvyšovania podielu na polici môže byť spoločnosť XYZ, ktorá prostredníctvom inovatívnych obalov a cieleného marketingu dokázala zaujať viac miesta na polici a zvýšiť svoj predaj o 20%.

Prehľad o podiele na polici si môžete prečítať na Wikipédii.