Pull-mainonta

Mitä on pull advertising?

Pull advertising on markkinointistrategia, jossa yritys houkuttelee asiakkaita itseensä tarjoamalla heille mielenkiintoista ja hyödyllistä sisältöä. Tavoitteena on herättää asiakkaan kiinnostus ja saada hänet aktiivisesti etsimään lisätietoa yrityksen tuotteista tai palveluista.

Pull advertising eroaa perinteisestä push advertisingista siinä, että se ei keskity pelkästään tuotteiden tyrkyttämiseen, vaan pyrkii luomaan pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiin tarjoamalla heille arvoa ja hyötyä.

Esimerkkejä pull advertisingista

  • Blogipostaukset, jotka tarjoavat vinkkejä ja ohjeita liittyen yrityksen tuotteisiin
  • Sisältömarkkinointikampanjat, kuten oppaat ja e-kirjat
  • Sosiaalisen median kilpailut ja arvonnat

Pull advertising voi auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja luomaan positiivista brändikuvaa asiakkaiden silmissä. Se voi myös lisätä asiakasuskollisuutta ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Lähde: Wikipedia – Pull strategy