Ťahanie reklamy

Pull advertising

Pull advertising je marketingová stratégia, pri ktorej sa spolieha na to, že zákazníci sami vyhľadajú informácie o produkte alebo službe. Táto stratégia sa líši od push advertising, kde sa reklama aktívne doručuje zákazníkom.

V praxi môže pull advertising zahŕňať vytvorenie obsahu, ktorý je zaujímavý a atraktívny pre cieľovú skupinu zákazníkov. Tento obsah potom priláka zákazníkov, ktorí sami vyhľadajú informácie o produkte alebo značke.

Príkladom pull advertising môže byť blogovanie alebo tvorba videí na sociálnych médiách, kde sa zákazníkom poskytujú užitočné informácie a zábavný obsah, ktorý ich zaujme a motivuje ich k interakcii s značkou.

Stratégia pull advertising sa často používa na budovanie značky a získavanie verných zákazníkov, pretože si zákazníci dobrovoľne vyhľadávajú informácie a majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa stanú zákazníkmi značky.

Príklady pull advertising:

  • Vytvorenie blogového článku s užitočnými tipmi a informáciami o produkte.
  • Tvorba videa na YouTube s návodom na použitie produktu.
  • Organizovanie súťaže na sociálnych médiách, ktorá priláka zákazníkov k interakcii so značkou.

Pre viac informácií o pull advertising navštívte Wikipedia.