Rekisteröintivirasto

Agenttisopimus

Agenttisopimus on sopimus, jossa yksi osapuoli (agentti) sitoutuu edustamaan toista osapuolta (päämiestä) tämän puolesta. Agentti toimii päämiehensä lukuun ja vastaa teoistaan päämiehelle.

Agenttisopimus voi olla kirjallinen tai suullinen, ja siinä määritellään agentin tehtävät sekä korvauksen määrä. Agentti voi edustaa päämiestään esimerkiksi markkinoinnissa, myynnissä tai neuvotteluissa.

Agenttisopimus on yleinen liiketoiminnassa, ja sitä käytetään esimerkiksi markkinointi- ja mainostoimistoissa. Näissä tapauksissa agentti toimii mainostajien edustajana ja vastaa mainoskampanjoiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Vaikka agenttisopimus antaa agentille valtuudet toimia päämiehensä puolesta, on tärkeää muistaa, että agentti ei saa ylittää annettuja valtuuksia. Hänellä on velvollisuus toimia päämiehensä edun mukaisesti.

Yksi tunnettu esimerkki agenttisopimuksesta on musiikkialalla toimiva artistin edustaja, joka hoitaa artistin keikkojen ja sopimusten järjestelyt.

Lähde: Agenttisopimus Wikipedia