Registračná agentúra

Agentúra záznamu

Agentúra záznamu je marketingová agentúra zodpovedná za riadenie a vykonávanie všetkých reklamných aktivít pre konkrétnu značku alebo spoločnosť. Tieto agentúry majú často uzavreté dlhodobé zmluvy so svojimi klientmi a sú zodpovedné za vytváranie a implementáciu reklamných kampaní, spravovanie médií, public relations a ďalšie marketingové aktivity.

Príkladom agentúry záznamu môže byť známa agentúra BBDO, ktorá je agentúrou záznamu pre značky ako Pepsi, Visa a Apple. Tieto agentúry majú zvyčajne veľký tím odborníkov, ktorí spolupracujú na dosiahnutí cieľov svojich klientov a zabezpečujú, že ich značka je úspešne prezentovaná na trhu.

Agentúry záznamu majú zvyčajne bohaté skúsenosti v oblasti marketingu a reklamy a sú schopné poskytnúť svojim klientom širokú škálu služieb na dosiahnutie ich cieľov. Ich cieľom je zvyčajne zvýšiť povedomie o značke, zvýšiť predaj a budovať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi.

Externý odkaz:

Reklamná agentúra – Wikipedia