Taiton yläpuolella

Mikä on HTML?

HTML (HyperText Markup Language) on ohjelmointikieli, jota käytetään verkkosivujen luomiseen. Se koostuu erilaisista merkinnöistä, joita kutsutaan ”taggeiksi”, ja ne määrittelevät sivun rakenteen ja ulkoasun.

Esimerkki HTML-koodista:

<h1>Tervetuloa!</h1>

<p>Tämä on ensimmäinen kappale.</p>

<ul> <li>Ensimmäinen kohta</li> <li>Toinen kohta</li> <li>Kolmas kohta</li> </ul>

Mitä voit tehdä HTML:llä?

HTML:llä voit luoda tekstiä, linkkejä, kuvia, taulukoita ja paljon muuta. Se on perusta kaikille verkkosivuille ja sivujen sisällön muotoilulle.

Jos haluat oppia lisää HTML:stä, voit vierailla Wikipediassa.