Över vikningen

Vad är HTML?

HTML står för HyperText Markup Language och är det språk som används för att skapa webbsidor på internet. Det är enkelt att lära sig och använda, vilket gör det till ett populärt verktyg för både nybörjare och erfarna webbutvecklare.

Hur fungerar HTML?

HTML består av olika taggar som används för att strukturera och formatera innehållet på en webbsida. Till exempel används <p>-taggen för att skapa stycken och <li>-taggen för att skapa listor.

Varför är HTML viktigt?

HTML är grunden för att skapa en webbsida och är därför en viktig kunskap för alla som vill arbeta inom webbutveckling. Genom att behärska HTML kan man skapa vackra och funktionella webbsidor som når en stor publik på internet.

För mer information om HTML, besök Wikipedia.