Tuettu muistaminen

Avustettu muistaminen

Avustettu muistaminen on muistitekniikka, jota käytetään auttamaan henkilöitä muistamaan tietoja tai tapahtumia. Tämä tekniikka voi olla hyödyllinen esimerkiksi oppimistilanteissa tai markkinointitutkimuksessa.

Yksi yleinen esimerkki avustetusta muistamisesta on muistilista, joka auttaa henkilöitä pitämään kirjaa tehtävistään tai ostettavista tuotteista. Toiset esimerkit voivat olla visuaalinen apu, kuten kuvat tai kaaviot, jotka auttavat muistamaan tietoja paremmin.

Avustetun muistamisen avulla voidaan parantaa muistamista ja helpottaa tiedon säilyttämistä pitkäaikaisessa muistissa.

Esimerkkejä avustetusta muistamisesta:

  • Muistilista: Kirjoita ylös tehtävät tai ostettavat tuotteet listaan, jotta et unohda niitä.
  • Visuaalinen apu: Käytä kuvia tai kaavioita auttamaan muistamisessa esimerkiksi opiskelutilanteissa.

Avustettu muistaminen voi olla hyödyllinen työkalu monissa eri tilanteissa, jossa tarvitaan parempaa muistamista ja tiedon säilyttämistä.

Lisätietoja avustetusta muistamisesta löydät Wikipediasta.