Stödd återkallelse

Vad är Aided Recall?

Aided Recall är en marknadsundersökningsmetod som används för att mäta hur väl en person kan komma ihåg ett visst varumärke, produkt eller annan information med hjälp av ledtrådar eller ”hjälpmedel”. Detta kan vara till exempel att visa personen en bild eller logotyp och be dem att komma ihåg vilket varumärke den tillhör.

Hur fungerar Aided Recall?

Under en Aided Recall-undersökning får deltagarna vanligtvis olika ledtrådar eller ”aids” för att hjälpa dem att komma ihåg informationen. Dessa aids kan vara i form av bilder, ord eller andra visuella hjälpmedel. Deltagarna ombeds sedan att svara på frågor om det specifika varumärket eller produkten baserat på de givna ledtrådarna.

Exempel på Aided Recall

Ett exempel på Aided Recall kan vara att visa deltagarna en bild av en läskedryck och be dem att komma ihåg vilket varumärke det tillhör. En annan variant kan vara att läsa upp olika slogans och be deltagarna att associera dem med rätt varumärke.

Fördelar med Aided Recall

  • Hjälper till att mäta minnesförmågan hos deltagarna
  • Ger insikt i hur väl ett varumärke eller produkt har fastnat i minnet
  • Kan användas för att jämföra olika varumärken eller produkter

Sammanfattningsvis är Aided Recall en användbar metod för marknadsundersökningar som kan ge värdefull insikt i minnesförmågan hos konsumenter när det gäller olika varumärken och produkter.

Kolla in Wikipedia för mer information om Aided Recall.