Afnemende marginale opbrengsten

De Marginaal Rendement Verminderen

Het economisch principe van de vermindering van het marginaal rendement, ook wel bekend als het principe van de afnemende meeropbrengsten, beschrijft de situatie waarin de opbrengst van een extra investering steeds minder wordt. Het is een economisch principe dat wordt gebruikt om te begrijpen hoe het rendement daalt naarmate meer middelen worden geïnvesteerd in een project of bedrijfsactiviteit. Het concept is gerelateerd aan het law of diminishing returns.

Deze afname van het rendement is te wijten aan de verdeling van de schaarse middelen. Als er meer middelen worden geïnvesteerd in een activiteit, wordt de verdeling van deze middelen minder effectief. De verhouding tussen middelen en productie wordt steeds minder gunstig. Op een bepaald punt bereikt een bedrijf het punt waar het geen extra opbrengst meer genereert met de extra investering. Deze situatie wordt de stilstaande productie genoemd.

Voorbeelden

Er zijn verschillende manieren waarop het verminderen van het marginaal rendement kan worden geïllustreerd. Een voorbeeld is de productie van een bedrijf. Als een bedrijf meer arbeiders inzet, kan het bedrijf meer producten maken. Een bedrijf kan meer middelen inzetten om de productiecapaciteit te verhogen, maar na een tijdje zal de productie stilstaan ​​op een bepaald niveau omdat er geen extra opbrengst wordt gegenereerd met verdere investeringen.

Een ander voorbeeld is de verkoop van een product. Als een bedrijf meer klanten probeert te bereiken, zal de verkoop toenemen. Maar op een bepaald punt zal de verkoop afnemen omdat het bedrijf geen extra klanten kan bereiken met verdere investeringen.

Conclusie

Het economisch principe van de vermindering van het marginaal rendement is een belangrijk concept voor bedrijven om te begrijpen hoe ze hun middelen optimaal kunnen benutten. Door het begrip van dit principe kunnen bedrijven hun middelen efficiënt en effectief gebruiken, zodat ze het meeste rendement krijgen uit hun investering.

Bronnen: Wikipedia, Wikipedia (Engels)