Domein

Wat is een domeinnaam?

Een domeinnaam is een tekstueel adres dat gebruikt wordt om websites en andere onderdelen van het internet te identificeren. Een domeinnaam bestaat meestal uit twee of meer woorden die door punten (.) zijn gescheiden. De naam verwijst meestal naar een organisatie of een product.

Hoe werkt het?

Wanneer u een website bezoekt, voert de browser de domeinnaam in die u voor de website hebt opgegeven. Deze wordt dan omgezet in een IP-adres dat het apparaat gebruikt om de website te laden.

Soorten domeinnamen

Er zijn verschillende soorten domeinnamen die gebruikt kunnen worden:

  • Top Level Domains (TLDs): Dit zijn domeinnamen op het hoogste niveau, zoals .com, .net, .org, .gov en .edu.
  • Country Code Top Level Domains (ccTLDs): Deze domeinnamen worden gebruikt voor websites in specifieke landen, zoals .nl, .de en .uk.
  • Second Level Domains: Deze domeinnamen worden gebruikt door organisaties of bedrijven en bevinden zich een niveau lager dan de TLDs, zoals example.com.
  • Subdomeinnamen: Deze domeinnamen zijn een niveau lager dan de second-level-domeinnamen en kunnen worden gebruikt om verschillende websites onder dezelfde domeinnaam te hosten, zoals www.example.com.

Conclusie

Domeinnamen zijn essentieel voor het identificeren van websites en andere onderdelen van het internet. Er zijn verschillende soorten domeinnamen die gebruikt kunnen worden voor verschillende doeleinden.

Bronnen: Wikipedia – Domeinnaam