Doména

Doména

Doména je unikátna adresa na internete, ktorá identifikuje konkrétnu webovú stránku. Každá doména sa skladá z dvoch častí – názvu domény a doménovej prípony. Príkladom domény je napríklad „google.com“, kde „google“ je názvom domény a „.com“ je doménovou príponou.

Domény sa využívajú na navigáciu na internete a ako identifikátory pre webové stránky. Zvyčajne sa zapisujú do adresového riadku webového prehliadača a umožňujú užívateľom prístup k obsahu stránky.

Výber správnej domény je dôležitý pre úspech webovej stránky, pretože môže ovplyvniť získavanie návštevníkov a zlepšiť SEO (optimalizáciu pre vyhľadávače).

Príklady domén:

  • google.com
  • facebook.com
  • amazon.com

Pre viac informácií o doménach navštívte Wikipedia.