Evenwichtige voorraad

Wat is een gebalanceerd aandeel?

Een balanced stock is een beleggingsstrategie waarbij een belegger een combinatie van aandelen en obligaties aanhoudt om een gewenst risiconiveau te bereiken. Het doel is een portefeuille samen te stellen met een mix van beleggingen die een gestage inkomstenstroom opleveren en mogelijk ook in waarde stijgen. Het idee is dat de aandelen voor vermogensgroei zorgen, terwijl de obligaties voor inkomsten en stabiliteit zorgen.

Voordelen van een evenwichtige aandelenportefeuille

Een evenwichtige portefeuille biedt vele voordelen, waaronder:

  • Minder risico: Door uw portefeuille te diversifiëren, kunt u het risico van een groot verlies verkleinen als een van uw beleggingen slecht uitpakt.
  • Flexibiliteit: Door te beleggen in zowel aandelen als obligaties kunt u uw portefeuille aanpassen aan uw individuele risicotolerantie.
  • Inkomen: Het aanhouden van zowel aandelen als obligaties kan zorgen voor een gestage inkomstenstroom uit de obligaties, terwijl de aandelen ook het potentieel voor vermogensgroei bieden.

Hoe maakt u een evenwichtige aandelenportefeuille

? Het samenstellen van een evenwichtige aandelenportefeuille is relatief eenvoudig. Het gaat erom de juiste mix van aandelen en obligaties te vinden die aan uw specifieke doelstellingen voldoet. Hier volgen enkele tips voor het samenstellen van een evenwichtige aandelenportefeuille:

  • Start met het beoordelen van uw risicotolerantie. Bent u een conservatieve belegger die op zoek is naar een stabiele inkomstenstroom met een minimaal risico? Of bent u een meer agressieve belegger die op zoek is naar potentiële vermogensgroei?
  • Wanneer u uw risicotolerantie hebt bepaald, bepaalt u welk percentage van uw portefeuille moet worden toegewezen aan aandelen en welk percentage aan obligaties. In het algemeen geldt: hoe conservatiever de belegger, hoe hoger het percentage obligaties in de portefeuille.
  • Na afloop bepaalt u welk type aandelen en obligaties u in uw portefeuille wilt opnemen. Misschien wilt u beleggen in aandelen uit verschillende sectoren en bedrijfstakken, of in verschillende soorten obligaties, zoals staats- of bedrijfsobligaties.
  • Bedenk ten slotte hoeveel u per aandeel of obligatie wilt beleggen. Over het algemeen is het het beste om uw beleggingen te diversifiëren, dus u moet kleine bedragen in verschillende aandelen en obligaties beleggen.

Een evenwichtige aandelenportefeuille kan een goede manier zijn om het risico te beperken en toch een gestage inkomstenstroom te genereren. Door uw beleggingen te diversifiëren, kunt u het risico van grote verliezen verminderen en ervoor zorgen dat u een gestage inkomstenstroom hebt.

Conclusie

Een evenwichtige aandelenportefeuille kan een goede manier zijn om het risico te beperken en toch een regelmatige inkomstenstroom te genereren. Door uw beleggingen te diversifiëren, kunt u het risico van grote verliezen verminderen en ervoor zorgen dat u een gestage inkomstenstroom heeft. Met de juiste mix van aandelen en obligaties kunt u een portefeuille samenstellen die voldoet aan uw individuele risicotolerantie en doelstellingen.

Referenties