Acțiuni echilibrate

Stoc echilibrat

Stocul echilibrat se referă la o strategie de investiții în care un investitor își alocă capitalul într-o varietate de active, cum ar fi acțiuni, obligațiuni și numerar. Scopul acestui tip de investiții este de a echilibra riscul și randamentul, astfel încât să se obțină un nivel stabil de venituri pe termen lung.

Un exemplu de stoc echilibrat ar putea fi un portofoliu care are 60% acțiuni, 30% obligațiuni și 10% numerar. Prin diversificarea investițiilor în acest mod, investitorul poate reduce riscul de pierdere în cazul unei scăderi bruște a pieței acțiunilor sau obligațiunilor.

Este important de menționat că stocul echilibrat poate fi ajustat în funcție de obiectivele și preferințele fiecărui investitor. De exemplu, un investitor mai tânăr cu un orizont de investiție mai lung ar putea alocă o pondere mai mare acțiunilor în portofoliu, în timp ce un investitor mai în vârstă ar putea prefera o abordare mai conservatoare, cu o pondere mai mare a obligațiunilor.

În concluzie, stocul echilibrat este o strategie de investiții care combină mai multe clase de active pentru a obține un echilibru între risc și randament. Prin diversificarea portofoliului în acest mod, investitorii pot reduce volatilitatea și pot obține randamente constante pe termen lung.

Referințe