Niet-waarschijnlijkheidsmonster

Wat is een niet-probabilistisch steekproef?

Een niet-probabilistische steekproef is een methode voor steekproeven waarin de selectie van de respondenten niet gebaseerd is op willekeur. Deze methode is anders dan de probabilistische steekproef waarin de respondenten willekeurig worden geselecteerd.

Hoe werkt het?

De niet-probabilistische steekproef is een metingstechniek waarin respondenten worden geselecteerd op basis van hun beschikbaarheid of gemak. In tegenstelling tot probabilistische steekproeven, waarin respondenten willekeurig worden geselecteerd, heeft deze steekproefmethode geen kansverdeling.

Voorbeelden

  • Convenience sampling: waarbij respondenten worden geselecteerd op basis van hun beschikbaarheid of gemak.
  • Purposive sampling: waarbij respondenten worden geselecteerd op basis van hun expertise, kennis of ervaring.
  • Snowball sampling: waarbij respondenten worden geselecteerd op basis van hun verbindingen met andere mensen.
  • Quota sampling: waarbij respondenten worden geselecteerd op basis van bepaalde criteria zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, enz.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze steekproefmethode niet altijd betrouwbaar is, omdat de respondenten niet willekeurig zijn geselecteerd. Er kan een selectiebias zijn in de resultaten.

Conclusie

Een niet-probabilistische steekproef is een methode voor steekproeven waarin de selectie van de respondenten niet gebaseerd is op willekeur. Er zijn verschillende voorbeelden van niet-probabilistische steekproeven, zoals convenience sampling, purposive sampling, snowball sampling en quota sampling. Hoewel deze steekproefmethode vaak handig is, kan er een selectiebias zijn in de resultaten.

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Niet-probabilistisch_steekproef https://en.wikipedia.org/wiki/Nonprobability_sampling