Samengestelde jaarlijkse groei

Wat is jaarlijkse compound groeivoet?

Jaarlijkse compound groeivoet (CAGR) is een belangrijk maatstaf om de prestaties van een asset te meten. CAGR is de gemiddelde jaarlijkse groei van een investering over een bepaalde periode. Het berekenen van CAGR geeft u een betere indruk van de prestaties van een investering dan een enkele rendementsmeting.

Hoe wordt jaarlijkse compound groeivoet berekend?

CAGR wordt berekend door het beginbalans te vermenigvuldigen met (1 + jaarlijkse rendement) tot het aantal jaren dat de investering loopt. Daarna wordt de uitkomst gedeeld door het beginbalans en vervolgens wordt er 1 vanaf gehaald.

Bijvoorbeeld: Stel dat je een bedrag van €100 investeert met een jaarlijks rendement van 5% voor een periode van 5 jaar.

CAGR = (1 + 0.05) ^ 5 / 100 – 1

CAGR = 5,63%

Voordelen van het gebruik van jaarlijkse compound groeivoet

  • CAGR voorkomt dat investeringen worden vergeleken op basis van hun absolute rendementen, wat soms onjuiste resultaten oplevert.
  • CAGR is een goede manier om de prestaties van verschillende investeringen op lange termijn te vergelijken.
  • CAGR maakt het mogelijk om rendementen te vergelijken met verschillende periodes.

Nadelen van het gebruik van jaarlijkse compound groeivoet

  • CAGR neemt niet de variabelen in rekening die de prestaties van een investering op korte termijn kunnen beïnvloeden.
  • CAGR is niet geschikt voor investeringen met wisselende rendementen.
  • CAGR geeft geen informatie over de volatiliteit van een investering.

Meer informatie over jaarlijkse compound groeivoet is te vinden op Wikipedia.