Agregacja

Czym jest agregacja danych?

Agregacja danych to proces zbierania i łączenia informacji z różnych źródeł w celu uzyskania kompleksowego obrazu lub analizy. Jest to ważny element w biznesie, naukach społecznych, informatyce i wielu innych dziedzinach, gdzie istnieje potrzeba analizy dużej ilości danych.

Przykłady agregacji danych obejmują:

  • Łączenie informacji z różnych raportów finansowych w celu stworzenia kompleksowego raportu rocznego.
  • Analizę danych demograficznych z różnych źródeł w celu zrozumienia zachowań konsumentów.
  • Łączenie danych z różnych systemów informatycznych w celu stworzenia spójnej bazy danych.

Agregacja danych może być wykonywana ręcznie przez analityków danych, ale również może być zautomatyzowana za pomocą specjalistycznych narzędzi i oprogramowania.

Warto zauważyć, że poprawna agregacja danych jest kluczowa dla podejmowania trafnych decyzji opartych na analizie danych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat agregacji danych, zapraszamy do odwiedzenia Wikipedia.