Agregácia

Aggregácia

Aggregácia je proces, ktorý sa používa na kombinovanie dát zo viacerých zdrojov do jedného celku. Tento proces sa často využíva v oblasti informačných technológií, kde je potrebné spracovať veľké množstvo údajov z rôznych zdrojov a zobraziť ich jednotne užívateľovi.

Existuje viacero spôsobov, ako môže prebiehať aggregácia dát. Jedným z najbežnejších spôsobov je použitie agregovaných funkcií, ako sú SUM, AVG, COUNT, MAX a MIN, ktoré sú schopné spracovať veľké množstvo údajov a vrátiť výsledok vo forme jedného čísla.

Aggregácia sa často využíva v oblasti online marketingu, kde sa kombinujú dáta z rôznych zdrojov, ako sú sociálne siete, webové stránky a emailové kampane, aby sa získala celková predstava o správaní užívateľov a efektivite marketingových aktivít.

Príklad: Ak chceme spočítať celkový počet používateľov na našej webovej stránke za posledný mesiac, môžeme použiť agregovanú funkciu COUNT na zozbierané dáta o návštevách a získať tak celkový počet návštevníkov.

Zhrnutie

  • Aggregácia je proces kombinovania dát zo viacerých zdrojov.
  • Používa sa na spracovanie veľkého množstva údajov a zobrazenie ich jednotne.
  • Aggregácia sa často využíva v oblasti informačných technológií a online marketingu.

Pre viac informácií o aggregácii navštívte Wikipedia.