Demarketing

Demarketing – co to jest?

Demarketing to strategia marketingowa, która polega na zmniejszaniu popytu na dany produkt lub usługę. Jest to przeciwność tradycyjnego marketingu, który ma na celu zwiększenie sprzedaży i popularności oferowanego produktu.

Przykłady demarketingu

Przykładem demarketingu może być ograniczenie dostępności produktu poprzez podwyższenie ceny, zmniejszenie nakładów na reklamę lub zastosowanie agresywnej strategii komunikacyjnej mającej na celu odstraszanie klientów. Innym przykładem może być wprowadzenie dodatkowych opłat za korzystanie z usługi, co ma na celu zmniejszenie chęci skorzystania z niej przez klientów.

Zastosowanie demarketingu

Demarketing jest często stosowany w przypadku produktów, które cieszą się zbyt dużym popytem, co może prowadzić do problemów z dostępnością, jakością lub obsługą klienta. Poprzez zastosowanie strategii demarketingowej firma może kontrolować popyt na swoje produkty i usługi, co może przyczynić się do zwiększenia ich wartości w oczach klientów.

Podsumowanie

Demarketing jest skuteczną strategią marketingową, która może pomóc firmie w zarządzaniu popytem na swoje produkty i usługi. Poprzez kontrolowanie dostępności i cen, firma może wpływać na decyzje klientów i zwiększyć wartość oferowanych produktów.

Źródło: Wikipedia