Demarknadsföring

Demarketing

Demarketing är en marknadsföringsstrategi som syftar till att minska efterfrågan på en produkt eller tjänst. Det kan användas när en organisation inte kan uppfylla den aktuella efterfrågan eller när det finns allmänna samhällsproblem med överkonsumtion av en viss vara.

En vanlig strategi för demarketing är att höja priset på produkten eller tjänsten för att minska efterfrågan. Detta kan göras genom att öka skatter eller avgifter som är kopplade till produkten, vilket gör den mindre attraktiv för konsumenterna.

En annan metod för demarketing är att minska marknadsföringsinsatserna för produkten. Det kan innebära att minska annonsering eller marknadsföring för att minska medvetenheten om produkten och därigenom minska efterfrågan.

Exempel på demarketing är när regeringar inför högre skatter på alkohol och tobak för att minska konsumtionen av dessa varor. Ett annat exempel är när ett företag minskar sin marknadsföring för en produkt som har blivit för populär och företaget inte kan uppfylla den ökade efterfrågan.

Genom att använda demarketing kan organisationer hantera överkonsumtion och andra problem som kan uppstå när efterfrågan på en produkt eller tjänst är för hög.

För mer information, besök Wikipedia.