Godziwa wartość rynkowa

Cena rynkowa

Cena rynkowa to wartość, jaką dany produkt, usługa lub dobro osiąga na otwartym rynku, gdzie podaż i popyt ustalają cenę. Jest to cena, którą kupujący i sprzedający są gotowi zaakceptować w oparciu o obiektywne dane rynkowe.

Cena rynkowa jest istotnym pojęciem w ekonomii, ponieważ odzwierciedla rzeczywistą wartość danego przedmiotu. Przykładowo, jeśli mieszkanie ma cenę rynkową 300 000 zł, oznacza to, że jest to średnia cena, za jaką podobne nieruchomości są sprzedawane na rynku.

Wartość rynkowa może być określana na podstawie różnych czynników, takich jak lokalizacja, stan techniczny, popyt i podaż. Firmy często korzystają z ekspertów do określenia wartości rynkowej swoich produktów lub usług.

Sprawdź więcej na Wikipedia aby dowiedzieć się więcej na temat ceny rynkowej.