Kaskadowe arkusze stylów

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) to język używany do opisu prezentacji dokumentów napisanych w języku HTML. CSS pozwala na kontrolę nad wyglądem i układem elementów na stronie internetowej, co umożliwia tworzenie atrakcyjnych i czytelnych stron internetowych.

Przykładowo, za pomocą CSS można zmienić kolor tekstu, tło, rozmiar czcionki, odstępy między elementami, a także dostosować układ strony do różnych urządzeń, takich jak komputery, tablety czy smartfony.

Elementy stylizacji w CSS są określane za pomocą selektorów, które wskazują, na które elementy dokumentu mają zostać zastosowane określone reguły stylów. Reguły te określają wygląd elementów, takie jak kolor, rozmiar, marginesy czy tło.

Przykład:

Jeśli chcemy zmienić kolor tekstu nagłówka na czerwony, możemy użyć następującej reguły CSS:

h1 {
    color: red;
}

W powyższym przykładzie h1 jest selektorem odnoszącym się do wszystkich nagłówków pierwszego poziomu na stronie, a color: red; jest właściwością określającą kolor tekstu.

Podsumowanie

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) są niezwykle ważnym narzędziem w projektowaniu stron internetowych, pozwalającym na precyzyjne kontrolowanie wyglądu i układu elementów na stronie. Dzięki CSS można tworzyć responsywne i estetyczne strony, które będą dobrze wyglądać na różnych urządzeniach.

Więcej informacji na temat kaskadowych arkuszy stylów można znaleźć na Wikipedii.