Kaskádové štýly

Kaskádové styly (CSS)

Kaskádové styly (CSS) sú jazyk používaný na popis vzhľadu a formátovania dokumentov napísaných v jazyku HTML. Tento jazyk umožňuje definovať rôzne štýly pre jednotlivé prvky na webovej stránke, čo umožňuje lepšiu kontrolu nad ich vzhľadom.

CSS sa skladá z množiny pravidiel, ktoré určujú ako by mali byť jednotlivé prvky na stránke formátované. Tieto pravidlá sa potom aplikujú na konkrétne HTML prvky pomocou selektorov.

Napríklad, pomocou CSS môžeme definovať farbu textu, veľkosť písma, ohraničenie a pozadie pre konkrétny element na webovej stránke.

Príklad použitia CSS na zmenu farby textu v odstavci:

p {
    color: red;
}

Príklad použitia CSS na nastavenie ohraničenia pre zoznam:

li {
    border: 1px solid black;
}

CSS je nevyhnutný nástroj pre vytváranie moderných a atraktívnych webových stránok. Pomáha oddeliť obsah stránky od jej vzhľadu, čo umožňuje rýchle a jednoduché úpravy formátovania.

Pre viac informácií o kaskádových štýloch navštívte Wikipedia.