marketing partyzancki

Guerilla Marketing

Guerilla Marketing to forma marketingu, która polega na wykorzystaniu nietypowych, kreatywnych i zaskakujących sposobów promocji produktów lub usług. Jest to strategia wykorzystywana przez małe firmy oraz firmy posiadające ograniczony budżet marketingowy.

Guerilla Marketing może przybierać różne formy, na przykład:

  • Street art
  • Flash mob
  • Ulotki umieszczone w nietypowych miejscach
  • Wiralowe kampanie w mediach społecznościowych

Przykładem Guerilla Marketingu może być kampania firmy Red Bull, która organizuje ekstremalne wydarzenia sportowe i kulturalne, przyciągając uwagę mediów i potencjalnych klientów.

Guerilla Marketing jest skuteczną strategią, ponieważ angażuje odbiorców i buduje więź emocjonalną z marką. Dzięki nietypowym i kreatywnym działaniom, firmy mogą wyróżnić się na tle konkurencji i zwrócić uwagę potencjalnych klientów.

Więcej informacji na temat Guerilla Marketingu można znaleźć na Wikipedii.