Podstawowe wskaźniki

Podstawowe metryki

W dziedzinie analizy danych istnieje wiele różnych metryk, które są wykorzystywane do oceny skuteczności modeli predykcyjnych oraz jakości danych. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych metryk, które są powszechnie stosowane:

  • Accuracy: Procent poprawnie sklasyfikowanych przypadków w stosunku do wszystkich przypadków.
  • Precision: Procent poprawnie sklasyfikowanych pozytywnych przypadków w stosunku do wszystkich pozytywnych przypadków.
  • Recall: Procent poprawnie sklasyfikowanych pozytywnych przypadków w stosunku do wszystkich rzeczywistych pozytywnych przypadków.
  • F1 Score: Średnia harmonicznego z precision i recall, daje bardziej zrównoważoną ocenę klasyfikatora.

Wybór odpowiednich metryk zależy od konkretnego problemu oraz rodzaju danych, nad którymi pracujemy. Ważne jest również, aby interpretować wyniki metryk w kontekście specyfiki analizowanego zagadnienia.

Więcej informacji na temat metryk w analizie danych można znaleźć na Wikipedii.