Základné metriky

Baseline metrics

Základné metriky sú kľúčovými ukazovateľmi, ktoré sa používajú na meranie výkonnosti a úspechu v rôznych oblastiach. Tieto metriky poskytujú počiatočný bod, od ktorého sa môžu ďalšie údaje porovnávať a analyzovať.

Existuje mnoho rôznych typov metrík, ktoré sa používajú na hodnotenie rôznych aspektov, ako sú marketingové kampane, výkonnosť zamestnancov alebo finančná stabilita spoločnosti. Medzi najbežnejšie baseline metriky patria:

  • Conversion Rate: Pomocou tejto metriky môžete sledovať percento návštevníkov, ktorí vykonali požadovanú akciu, ako je nákup produktu alebo vyplnenie formulára.
  • Customer Acquisition Cost: Táto metrika vám umožňuje vypočítať náklady spojené s nákupom nových zákazníkov, čo je dôležité pre plánovanie marketingových rozpočtov.
  • Employee Turnover Rate: Hodnota tejto metriky vám pomôže pochopiť, aký podiel zamestnancov opúšťa spoločnosť a aké sú dôvody pre ich odchod.

Využitie baseline metrík môže pomôcť spoločnostiam identifikovať oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie, a sledovať pokrok v čase. Je dôležité vybrať správne metriky na základe cieľov a stratégie spoločnosti.

Pre viac informácií o baseline metrikách navštívte Wikipédiu.