Przyjęcie magazynowe

Rejestr składowy

Rejestr składowy to dokument potwierdzający odbiór, przechowanie i wydanie towarów z magazynu. Jest to ważny dokument w logistyce, który umożliwia śledzenie ruchu towarów w magazynie oraz kontrolę nad stanem zapasów.

Każdy rejestr składowy zawiera informacje takie jak:

  • Numer rejestracyjny
  • Data odbioru towaru
  • Opis towaru
  • Ilość przyjętych i wydanych sztuk

Przykładowy rejestr składowy może wyglądać następująco:

  • Numer rejestracyjny: RS123456
  • Data odbioru towaru: 15.10.2021
  • Opis towaru: 100 sztuk butów sportowych
  • Ilość przyjętych: 100 sztuk
  • Ilość wydanych: 50 sztuk

Rejestr składowy jest ważnym dokumentem zarówno dla magazyniera, jak i dla dostawcy towarów. Dzięki niemu można skutecznie zarządzać stanem magazynowym i uniknąć braków w dostawach.

Więcej informacji na temat rejestru składowego można znaleźć na stronie Wikipedia.