Lagerkvitto

Vad är ett lagerkvitto?

Ett lagerkvitto är ett dokument som bekräftar att en viss mängd varor eller produkter har tagits emot och lagrats på ett lager. Det används ofta inom logistik och supply chain management för att spåra varor och underlätta hanteringen av dem.

Hur fungerar ett lagerkvitto?

När varor levereras till ett lager, utfärdas ett lagerkvitto som visar mängden och typen av varor som har mottagits. Detta dokument används sedan för att följa varornas rörelse inom lagret, inklusive lagring, plockning och leverans till kunder.

Exempel på ett lagerkvitto:

  • Vara: 100 st. mobiltelefoner
  • Mottagen av: Lagerchefen
  • Datum: 2022-10-15

Ett lagerkvitto kan också innehålla annan information, såsom leverantörens namn, leveransdatum och eventuella specialinstruktioner för hantering av varorna.

För mer information om lagerkvitton, besök Wikipedia.