Tak jak jest

HTML w języku polskim

HTML (HyperText Markup Language) jest standardowym językiem do tworzenia stron internetowych. Pozwala on na strukturyzację treści oraz dodawanie różnych elementów, takich jak tekst, obrazy, linki czy formularze.

Jednym z podstawowych elementów HTML są nagłówki, określane przy użyciu znaczników <h2>. Są one używane do wyznaczenia hierarchii treści na stronie.

Paragrafy w HTML oznacza się za pomocą znacznika <p>. Pozwalają one na podział tekstu na logiczne części, co ułatwia czytanie i nawigację po stronie.

Lista w HTML można utworzyć przy użyciu znacznika <li>. Możemy tworzyć listy numerowane (<ol>) oraz nienumerowane (<ul>), co pozwala na uporządkowane prezentowanie informacji.

W HTML można także wyróżnić tekst za pomocą znacznika <strong>, który nadaje mu większą wagę i sprawia, że jest on bardziej zauważalny dla użytkownika.

HTML jest bardzo popularnym językiem w tworzeniu stron internetowych i warto się go nauczyć, jeśli chcesz tworzyć własne projekty online.

Więcej informacji na temat HTML można znaleźć na Wikipedii.