Ako je

O slovenskom jazyku

Slovenčina je západoslovanský jazyk, ktorý sa hovorí predovšetkým na Slovensku. Je to oficiálny jazyk krajiny a má dlhú históriu a bohatú kultúru.

Príklady slovenského jazyka:

  • Dobrý deň! (Hello!)
  • Ako sa máš? (How are you?)
  • Ďakujem. (Thank you.)

Slovenčina používa latinku s diakritikou, ktorá zahŕňa písmená ako č, š, ž, alebo ô. Slovenský jazyk má aj bohatú slovnú zásobu a gramatiku, ktorá môže byť pre cudzincov náročná na naučenie.

Pre viac informácií o slovenskom jazyku navštívte wikipedia stránku.