Unikalni użytkownicy

Unikalni Użytkownicy

Unikalni użytkownicy, zwani również użytkownikami unikatowymi lub unikalnymi odwiedzającymi, są jednostkami, które odwiedzają stronę internetową lub korzystają z usługi online w określonym okresie czasu. W analizie danych online, unikalni użytkownicy są istotną metryką, służącą do określenia liczby różnych osób, które mają kontakt z daną treścią lub platformą w danym momencie.

Przykład:

  • Jeśli użytkownik A odwiedzi stronę internetową dwa razy, zostanie zliczony jako jeden unikalny użytkownik.
  • Jeśli użytkownik B odwiedzi stronę internetową raz, a następnie użyje aplikacji mobilnej tej samej platformy, zostanie zliczony jako dwa unikalni użytkownicy.

Unikalni użytkownicy są ważnym wskaźnikiem w marketingu internetowym i analizie danych online, ponieważ pozwalają określić rzeczywistą liczbę osób, które mają kontakt z daną treścią lub usługą. Dzięki tej metryce można lepiej zrozumieć zachowania użytkowników i dostosować strategie marketingowe do ich potrzeb.

Więcej informacji na temat unikalnych użytkowników można znaleźć na Wikipedii.