Unika användare

Unika användare

Unika användare, även kända som unique users, är ett begrepp inom marknadsföring och digital analys som syftar på antalet individuella besökare på en webbplats under en given tidsperiod. Detta är en viktig indikator för att mäta hur många olika personer som besöker en webbplats och kan användas för att analysera trafik och användarbeteende.

En unik användare räknas endast en gång oavsett hur många gånger personen besöker webbplatsen under den angivna tidsperioden. Detta skiljer sig från begreppet sidvisningar som räknar varje enskild sidvisning oavsett vem som besöker den.

För att räkna antalet unika användare kan olika analysverktyg användas som spårar och identifierar individuella besök på webbplatsen. Genom att förstå antalet unika användare kan företag och marknadsförare få insikt i hur populär deras webbplats är och hur många potentiella kunder de når.

Exempel: Om en webbplats har 1000 unika användare under en månad betyder det att 1000 olika personer har besökt webbplatsen under denna period.

Källa:

Wikipedia – Unika användare