Unikalny użytkownik

Unikalny odwiedzający

Unikalny odwiedzający to pojęcie używane w analizie ruchu na stronach internetowych. Oznacza ono osobę, która odwiedza daną stronę internetową po raz pierwszy w określonym czasie, na przykład w ciągu jednego dnia, tygodnia lub miesiąca.

Każdy unikalny odwiedzający jest zliczany tylko raz, niezależnie od liczby wizyt, jakie wykonuje na danej stronie. Dzięki temu można śledzić, ile różnych osób odwiedza stronę w określonym okresie czasu, co jest ważne dla oceny popularności strony.

Przykładowo, jeśli osoba A odwiedzi stronę internetową dwa razy, a osoba B odwiedzi ją raz, to liczba unikalnych odwiedzających wynosi dwie osoby.

Przykłady unikalnych odwiedzających:

  • Osoba odwiedzająca stronę z nowego adresu IP
  • Osoba korzystająca z nowego urządzenia (np. telefon zamiast komputera)
  • Osoba z nowej lokalizacji geograficznej

Analiza unikalnych odwiedzających jest istotna dla właścicieli stron internetowych, marketerów i analityków internetowych, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie zachowań użytkowników i efektywniejsze planowanie strategii marketingowych.

Więcej informacji na temat unikalnych odwiedzających znajdziesz na stronie Wikipedia.