Ustawa McGuire-Keogh umożliwiająca sprawiedliwy handel

McGuire-Keogh Fair Trade Enabling Act

Ustawa o Wspieraniu Sprawiedliwego Handlu McGuire-Keogh to ustawa federalna w Stanach Zjednoczonych, która ma na celu promowanie sprawiedliwego handlu poprzez ułatwienie dostępu do rynków dla produktów pochodzących z krajów rozwijających się. Ustawa została wprowadzona w 2009 roku i od tego czasu odegrała kluczową rolę w promowaniu uczciwych warunków handlu na rynkach międzynarodowych.

Jednym z głównych celów ustawy jest zapewnienie, że produkty pochodzące z krajów rozwijających się są traktowane uczciwie i zgodnie z międzynarodowymi standardami pracy. Dzięki temu konsumenci mogą być pewni, że produkty, które kupują, zostały wyprodukowane z poszanowaniem godności pracowników i środowiska naturalnego.

Ustawa McGuire-Keogh Fair Trade Enabling Act zawiera również środki mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat sprawiedliwego handlu oraz promowanie współpracy międzynarodowej w celu poprawy warunków życia mieszkańców krajów rozwijających się.

Przykłady produktów objętych ustawą:

  • Kawa
  • Czekolada
  • Herbata
  • Biżuteria

Ustawa McGuire-Keogh Fair Trade Enabling Act odgrywa kluczową rolę w promowaniu uczciwych warunków handlu na świecie i jest ważnym krokiem w kierunku budowania bardziej sprawiedliwego systemu handlowego.

Więcej informacji na temat ustawy można znaleźć na Wikipedii.