Użytkownik końcowy

Co to jest użytkownik końcowy?

Użytkownik końcowy to osoba, która korzysta z oprogramowania, produktu lub usługi w celu uzyskania określonych korzyści lub rozwiązania problemu. Mogą to być zwykli klienci, pracownicy firm, studenci czy inni użytkownicy końcowi.

Przykłady użytkowników końcowych

  • Klient korzystający z aplikacji mobilnej do zamawiania jedzenia
  • Pracownik korzystający z systemu do zarządzania projektami
  • Student korzystający z platformy e-learningowej do nauki online

Dlaczego użytkownik końcowy jest ważny?

Użytkownik końcowy ma kluczowe znaczenie dla sukcesu produktu lub usługi. Ich potrzeby, oczekiwania i preferencje powinny być brane pod uwagę podczas projektowania i dostarczania rozwiązań. Satysfakcja użytkowników końcowych przekłada się na lojalność, powtarzalność zakupów oraz rekomendacje, co jest kluczowe dla sukcesu biznesowego.

Więcej informacji na temat użytkownika końcowego można znaleźć na stronie: Użytkownik końcowy – Wikipedia