Koncový používateľ

Koncový užívateľ

Koncový užívateľ je osoba, ktorá používa konečný produkt alebo službu. Tento termín sa používa v oblasti IT, kde označuje osobu, ktorá využíva softvér alebo hardvér. Koncoví užívatelia môžu byť napríklad zákazníci, zamestnanci alebo iní užívatelia.

Koncoví užívatelia majú rôzne potreby a očakávania voči produktom a službám, a preto je dôležité, aby boli tieto potreby zohľadnené pri vývoji nových technológií. Koncoví užívatelia môžu byť začiatočníci, ktorí potrebujú jednoduché a intuitívne rozhranie, alebo pokročilí používatelia, ktorí vyžadujú širokú funkcionalitu a prispôsobiteľnosť.

Príkladom koncového užívateľa môže byť priemerný používateľ smartfónu, ktorý očakáva rýchly prístup k informáciám a jednoduchú navigáciu v aplikáciách. Softvérový vývojár musí vziať do úvahy tieto potreby a zabezpečiť, aby bol produkt ľahko ovládateľný a efektívny pre koncového užívateľa.

Celkový dizajn a užívateľská skúsenosť sú kľúčovými faktormi pri vytváraní produktov a služieb pre koncových užívateľov, pretože dobre navrhnuté a použiteľné riešenia prispievajú k spokojnosti a loajalite zákazníkov.

Zdroj: Wikipedia