Wartości niematerialne i prawne

Zasób niematerialny

Zasób niematerialny to aktywo, które nie ma fizycznej formy, ale ma wartość finansową dla firmy. Może to obejmować prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, know-how i reputację firmy.

Przykłady zasobów niematerialnych to:

  • Prawa autorskie do oprogramowania komputerowego
  • Znak towarowy, który identyfikuje produkty lub usługi firmy
  • Patent na innowacyjny produkt lub proces
  • Wiedza ekspercka pracowników firmy, która daje jej przewagę konkurencyjną

Zasoby niematerialne są ważne dla firm, ponieważ mogą stanowić znaczną część wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Dlatego też zarządzanie nimi i ochrona ich są kluczowymi zadaniem dla menedżerów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zasobów niematerialnych, zapraszamy do odwiedzenia Wikipedia.