Immateriella tillgångar

Vad är en immateriell tillgång?

En immateriell tillgång är en tillgång som inte har en fysisk form men som ändå har ett ekonomiskt värde. Dessa tillgångar kan vara allt från varumärken och patent till goodwill och upphovsrätt.

Exempel på immateriella tillgångar inkluderar:

  • Varumärken: Ett varumärke är ett kännetecken för ett företag eller en produkt och kan vara mycket värdefullt för företagets image och identitet.
  • Patent: Ett patent skyddar en uppfinning eller process och ger ägaren ensamrätt att använda och sälja den under en viss tid.
  • Upphovsrätt: Upphovsrätt ger skaparen exklusiva rättigheter till sitt verk, vilket kan vara allt från musik och konst till litteratur och film.

Immateriella tillgångar är viktiga för företag eftersom de kan bidra till att differentiera dem från sina konkurrenter och skapa ett långsiktigt värde för verksamheten.

För att lära dig mer om immateriella tillgångar, besök Wikipedia.