Wyświetlany adres URL

HTML w języku polskim

HTML (HyperText Markup Language) jest językiem znaczników używanym do tworzenia stron internetowych. Pozwala on na strukturalne oznaczanie treści, takich jak nagłówki, akapity, listy czy wyróżnienia. Poniżej znajdziesz kilka przykładów wykorzystania HTML w języku polskim:

Przykłady znaczników HTML:

  • <h2> – używany do oznaczenia nagłówka drugiego poziomu
  • <p> – służy do oznaczania akapitów
  • <li> – znacznik listy
  • <strong> – wyróżnienie tekstu pogrubioną czcionką

HTML jest jednym z podstawowych języków używanych do tworzenia stron internetowych. Dzięki niemu można łatwo określić strukturę i wygląd treści na stronie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat HTML, zajrzyj na stronę na Wikipedii.