Znak usługowy

Serwis markowy

Serwis markowy jest specjalnym rodzajem znaku towarowego, który identyfikuje i odróżnia usługi jednego przedsiębiorstwa od usług innych firm. Oznacza on, że usługi oferowane pod danym znakiem są świadczone zgodnie z określonymi standardami jakości.

Serwis markowy może przyjmować formę słów, symboli, kolorów lub dźwięków. Przykładem serwisu markowego jest np. logo McDonald’s, które identyfikuje sieć restauracji fast food.

Właściciele serwisów markowych mogą zarejestrować swoje znaki w urzędach patentowych, co daje im prawa do wyłącznego korzystania z tych znaków w ramach określonych kategorii usług.

W niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone, serwis markowy jest traktowany jako osobna kategoria znaków towarowych, odrębna od znaków handlowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat serwisu markowego, zapraszamy do odwiedzenia tej strony na Wikipedii.