Značka služby

Známka služby

Známka služby je ochranná známka, ktorá sa používa na označenie služieb, nie tovaru. Ide o symbol alebo slovnú značku, ktorá identifikuje a odlišuje služby jednej spoločnosti od služieb konkurencie.

Príklady známok služieb:

  • McDonald’s – „I’m lovin‘ it“
  • Starbucks – zelený nápojový symbol
  • Google – farebný písmenkový logo

Väčšina krajín umožňuje registrovať známku služby rovnako ako známku tovaru. Táto ochrana zabezpečuje, že iné spoločnosti nemôžu používať rovnakú alebo podobnú známku na označenie podobných služieb.

Pre viac informácií o známkach služieb navštívte Wikipedia.