Model s plateným a zdieľaným vlastníctvom

Platený-získaný-sdílený-vlastný model

Platený-získaný-sdílený-vlastný model je stratégia marketingu, ktorá sa zameriava na kombináciu platených, získaných, sdílených a vlastných médií na dosiahnutie maximálneho dosahu a angažovanosti cieľovej skupiny.

Platené média zahŕňajú reklamné formy, ako sú reklamy na sociálnych sieťach, PPC reklamy a inzeráty na webových stránkach. Tieto formy marketingu sú platené a majú za úlohu zvýšiť povedomie o značke a prilákať nových zákazníkov.

Získané médiá sú výsledkom organického úsilia, ako je publicita, recenzie zákazníkov a virálny obsah. Tieto formy marketingu sú získané bez priamej platby a môžu mať veľký vplyv na dôveryhodnosť značky.

Sdílené médiá sú sociálne médiá a platformy, ktoré umožňujú zdieľanie obsahu medzi používateľmi. Tieto formy marketingu sa snažia o zapojenie cieľovej skupiny a vytváranie komunity okolo značky.

Vlastné médiá sú médiá, ktoré značka vlastní a kontroluje, ako sú webové stránky, blogy a newslettery. Tieto formy marketingu umožňujú značke komunikovať priamo so svojimi zákazníkmi a budovať si svoju identitu.

Platený-získaný-sdílený-vlastný model je efektívnou stratégiou marketingu, ktorá kombinuje rôzne formy médií na dosiahnutie cieľov značky. Využitie tohto modelu môže mať pozitívny vplyv na povedomie o značke, angažovanosť zákazníkov a výkonnosť marketingových kampaní.

Pre viac informácií o Platenom-získanom-sdílenom-vlastnom modelu navštívte Wikipedia.