Panel (true)

Panel (true)

Panel (true) je metóda výskumu, ktorá sa používa na získanie informácií od skupiny ľudí na základe ich názoru, preferencií alebo skúseností. Táto metóda sa často využíva pri marketingových štúdiách alebo pri rozhodovaní vo verejnom sektore.

Pri paneli (true) sa zvyčajne vyberá určitá skupina ľudí, ktorí majú podobné charakteristiky alebo skúsenosti v danej oblasti. Títo ľudia potom poskytujú svoj názor alebo odpovede na otázky, ktoré sú im predložené. Tieto informácie sa potom analyzujú a využijú na zlepšenie produktov alebo služieb.

Panel (true) umožňuje získať rôznorodé názory a pohľady od rôznych ľudí, čo môže byť veľmi užitočné pri tvorbe stratégií alebo rozhodovaní. Táto metóda tiež umožňuje sledovať zmeny v názoroch alebo preferenciách skupiny ľudí v čase.

Príklad:

  • Výskumná spoločnosť použila panel (true) na získanie spätnú väzbu od zákazníkov o novom produkte.
  • Vláda využila panel (true) na získanie názorov občanov na nový zákon.

Pre viac informácií o panele (true) navštívte Wikipedia.