Panel (sann)

Vad är klimatförändringar?

Klimatförändringar är långsiktiga förändringar i klimatet på jorden. Dessa förändringar kan påverka vädermönster, temperaturer och havsnivåer över tid.

Det finns olika faktorer som kan orsaka klimatförändringar, inklusive mänsklig aktivitet såsom användning av fossila bränslen och avskogning. Genom att minska utsläppen av växthusgaser och främja hållbara energikällor kan vi bidra till att bromsa klimatförändringarna.

Effekter av klimatförändringar

Några av de effekter som kan uppstå till följd av klimatförändringar inkluderar:

  • Stigande havsnivåer
  • Extrema väderförhållanden
  • Förändrade ekosystem

Det är viktigt att vara medveten om dessa effekter och arbeta tillsammans för att minimera deras negativa påverkan på planeten.

För mer information om klimatförändringar, besök Wikipedia.