Pomer zobrazení reklamy

Pomer zobrazení reklamy

Pomer zobrazení reklamy, často označovaný ako CTR (Click-Through Rate), je dôležitým ukazovateľom úspešnosti reklamného obsahu. Tento pomer vyjadruje pomer medzi počtom kliknutí na reklamu a počtom zobrazení reklamy. Čím vyšší je pomer, tým efektívnejšia je reklama.

Pre lepšie pochopenie uvádzame príklad: Ak má reklama 100 zobrazení a počet kliknutí na ňu je 10, potom CTR je 10%. To znamená, že z 100 zobrazení sa na reklamu kliklo 10-krát.

Je dôležité sledovať a analyzovať pomer zobrazení reklamy, aby sme mohli zlepšiť jej účinnosť a dosah. Existuje mnoho spôsobov, ako zvýšiť CTR, ako napríklad prispôsobiť obsah reklamy cieľovej skupine alebo optimalizovať umiestnenie reklamy na stránke.

Viac informácií o pomeru zobrazení reklamy nájdete na Wikipédii.