1992 års lag om ändring av upphovsrättslagen

1992 års upphovsrättslag

1992 års upphovsrättslag är en lag som reglerar immateriella rättigheter i Sverige. Den syftar till att skydda upphovsmännens rättigheter till sina verk och reglerar bland annat användningen och spridningen av dessa verk.

En viktig del av lagen är de ändringar som gjordes år 1992. Dessa ändringar syftade till att anpassa lagstiftningen till den digitala tidsåldern och för att bättre skydda upphovsmännens rättigheter i en alltmer digitaliserad värld.

Några exempel på ändringar som gjordes år 1992 inkluderar införandet av regler om digital distribution av verk, samt stärkt skydd för datorprogram och databaser.

Exempel på ändringar enligt 1992 års upphovsrättslag:

  • Införandet av regler om digital distribution av verk
  • Stärkt skydd för datorprogram och databaser
  • Uppdatering av regler kring upphovsmännens rättigheter vid användning av verk på internet

För mer information om 1992 års upphovsrättslag, besök Wikipedia.