Återkallelse dagen efter

Daglig efteråtminnelse

Daglig efteråtminnelse är en metod som används för att mäta minnesprestationen hos människor. Denna metod innebär att deltagarna först får lära sig en lista med ord eller händelser och sedan ombeds att minnas dem efter en viss tidsperiod, vanligtvis ett dygn.

Exempel på daglig efteråtminnelse kan vara att en grupp deltagare får en lista med 20 ord att memorera på morgonen och sedan ombeds att återge orden på kvällen samma dag. Detta ger forskare insikt i deltagarnas förmåga att behålla information över tid och kan vara användbart för att studera minnesprocesser.

Fördelar med daglig efteråtminnelse: Ger en objektiv mätning av minnesprestationen Kan användas för att jämföra olika grupper av människor Ger insikt i hur minnet fungerar över tid

Sammanfattningsvis är daglig efteråtminnelse en viktig metod inom minnesforskningen som kan ge värdefull information om hur människors minnesförmåga fungerar.

Källa: Wikipedia