Klick i enheten

Vad är In-unit click?

In-unit click är en term inom digital marknadsföring som syftar på när en användare klickar på en annons inom samma webbenhet, till exempel en banner eller en textannons på en webbsida. Detta skiljer sig från att klicka på en annons som tar användaren till en annan webbplats eller en annan del av samma webbplats.

Genom att använda in-unit click kan marknadsförare öka engagemanget hos användarna och öka chansen att de interagerar med annonsen. Det är en effektiv strategi för att öka konverteringar och sälj.

Fördelar med In-unit click:

  • Ökar användarens engagemang
  • Ökar chansen för interaktion med annonsen
  • Effektiv strategi för ökad konvertering och försäljning

Genom att använda in-unit click kan marknadsförare nå ut till sin målgrupp på ett effektivt sätt och öka sina resultat. Det är en viktig del av digital marknadsföring och kan bidra till att öka företagets framgång på nätet.

Källa: Wikipedia – Digital marknadsföring