Latent semantisk indexering

Vad är latent semantisk indexering?

Latent semantisk indexering (LSI) är en metod inom datavetenskap och informationsåtervinning som används för att förstå sambandet mellan ord och deras betydelser i en given text.

Genom att analysera stora mängder text och identifiera mönster och relationer mellan olika ord, kan LSI hjälpa till att förbättra sökresultat och informationsåtervinningssystem.

Ett exempel på hur LSI används är i sökmotorer, där algoritmer kan användas för att matcha användarens sökord med relevanta dokument även om de inte innehåller exakt samma ord.

Genom att använda LSI kan man upptäcka liknande ord och fraser som har en nära betydelse, vilket kan hjälpa till att förbättra precisionen och relevansen i sökresultaten.

Fördelar med latent semantisk indexering:

  • Ökad precision i sökresultat
  • Bättre förståelse av samband mellan ord
  • Förbättrad informationsåtervinning

Källa: Wikipedia – Latent semantisk indexering