Unik användare

Vad är en unik användare?

En unik användare är en individ som besöker en webbplats eller använder en tjänst under en given tidsperiod. Varje individ räknas endast en gång oavsett hur många gånger de besöker webbplatsen eller använder tjänsten. Unika användare är ett vanligt mått inom marknadsföring och analys för att mäta hur många olika personer som interagerar med en viss plattform.

Exempel på unika användare kan vara en person som besöker en onlinebutik för första gången under en månad eller någon som loggar in på en social media-plattform under en vecka. Genom att följa antalet unika användare kan företag och organisationer få insikt i hur populär deras webbplats eller tjänst är och hur många potentiella kunder de når.

Vad skiljer en unik användare från en vanlig användare?

En unik användare skiljer sig från en vanlig användare genom att den endast räknas en gång oavsett hur många gånger den interagerar med en plattform. En vanlig användare kan räknas flera gånger om hen besöker en webbplats eller använder en tjänst flera gånger under samma tidsperiod.

Det finns olika metoder för att identifiera och räkna unika användare, inklusive cookies, IP-adresser och inloggningssystem. Genom att använda dessa metoder kan företag och organisationer få en mer exakt bild av hur många unika individer som besöker deras plattformar.

Sammanfattning

Unika användare är en viktig mätning inom marknadsföring och analys för att uppskatta hur många olika individer som interagerar med en webbplats eller tjänst. Genom att följa antalet unika användare kan företag och organisationer få insikter i sin målgrupp och nå en bredare publik.

Källa: Wikipedia – Unik användare